Usluge

Usluge

 • usluga smještaja
 • zdravstvene usluge - svim korisnicima
 • zdravstvenu njegu uz cjelodnevni stručni nadzor
 • kateterizacija
 • pomoć pri odijevanju i svlačenju
 • pomoć pri hranjenju
 • obavljanje osobne higijene
 • pomoć pri obavljanju fizioloških potreba
 • fizikalna terapija u dogovoru s nadležnim liječnikom
 • pomoć pri održavanju čistoće
 • briga o osobnim stvarima
 • narudžba ortopedskih pomagala
 • redovito praćenje tlaka, razine šećera, praćenje temperature i uzimanja lijekova
 • sprječavanje komplikacija uslijed dugotrajnog ležanja i sanacija dekubitalnih rana
 • uzimanje materijala za laboratorijske pretrage
 • obavezan nadzor liječnika opće prakse
 • smještaj terminalnih bolesnika u našem stacionaru

Kako do nas